Σημείωμα #3101

Αύξων Αριθμός3101
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1441/ 1442
Σημείωμα’Εγράφη παρ᾿ ᾿Αθανασίου μοναχοῦ τοῦ Χαλκεοπούλου τῷ Ϛ ν' ἔτει (f. 48v).
Κώδικας ΧρονολογίαRavennas, Bibl. Classensis 210 [olim 139, 4 ὓ]
Εκδόσεις ΣημειώματοςMioni, Bibl. Ital. ΙΙ, σ. 361. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 9. PLP 30412
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλης. Μάξιμος Πλανούδης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑθανάσιος Χαλκεόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία