Σημείωμα #3102

Αύξων Αριθμός3102
Σημείωμα Χρονολογία14 ᾿Απριλίου 1442
Σημείωμααυμβ' ἀπριλλ(ίῳ) ιδ.
Κώδικας ΧρονολογίαVat.
Εκδόσεις ΣημειώματοςStevenson, Vat. Reg., σ. 22.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία