Σημείωμα #3107

Αύξων Αριθμός3107
Σημείωμα Χρονολογία᾿Απρίλιος 1443
ΣημείωμαΜηνὶ ἀπριλλίω τοῦ Ϛ να · ἔτους (τ)ῆς νῦν τρεχούσις ἰνδικτιῶνος Ϛ' · γέγονε δὲ ἡ τοιαύτη σύνοδος (f. 131).

Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 205
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 158.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΣύνοδος Φερράρας- Φλωρεντίας για την ένωση των εκκλησιών
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία