Σημείωμα #3108

Αύξων Αριθμός3108
Σημείωμα ΧρονολογίαΣεπτέμβριος 1443
Σημείωμα᾿Ετελειώθη κ(α)τ(ὰ) μῆνα | σεπτέβριον τοῦ | Ϛ νβ' ἔτους· | γραφὲν χειρὶ Μανουὴλ | εὐτελοῦς ἱερέως | τοῦ Τραπεζουντίου (f. 332v).
Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 808
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνη, Πίνακες, σ. 23.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜανουήλ Τραπεζούντιος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΤραπεζούντα
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία