Σημείωμα #3113

Αύξων Αριθμός3113
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1445
Σημείωμακενό
Κώδικας ΧρονολογίαVindob. 75
Εκδόσεις ΣημειώματοςHunger, Katalog 1, σ. 190- 191.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος ο Κυκανδύλης (f.226r) -βλ. εκδότη
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ;
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία