Σημείωμα #3114

Αύξων Αριθμός3114
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ.1445
Σημείωμαἐγράφη ταῦτα παρ᾿ἐμοῦ καὶ ἐγένετο ἐνταυθοῖ λήθη + ἐν ἔτει Ϛῶ ῶ νῶ δω'· τῆς η ης ἰνδ(ικτιῶνος) (f. 35).

Παραπομπή στόν 15ο αι. γενικά.
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 182
Εκδόσεις ΣημειώματοςStevenson , Vat. Reg., σ. 125.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία