Σημείωμα #3120

Αύξων Αριθμός3120
Σημείωμα Χρονολογία26 ᾿Ιουλίου 1446
ΣημείωμαΤὸ παρὸν βυβλΰον ὑπύρχεν πρότον μὲν τοῦ ἁΓ οτάτου ἀρχιερέως Συληβρίας κυροῦ ῾Ιγνατίου τοῦ Χορτασμένου. Αὐτὸς δὲ ἀφὴκεν αὐτὸ προς τον αἰαυτοῦ ὑπουργὸν χάρην εὐχὴς κυρὸν Μακάριον · καὶ καθηγοῦμενον τῆς ῾Αγίας Μαρίνης τῆς οὔσης ἐν τῇ αὐτῇ πόλει · οὔτος δὲ ἀπεχαρίσατω ἑμὲ Δημητρίῳ τὸ Λεοντάρη · ἐγράφη δὲ καὶ παρ᾿ἐμοῦ οἱκὶ ὁ κυρὶ δι᾿ἐνθύμησιν · ἐν μηνὶ
ἰου λλ' ἰνδικτιῶνος θης ἔτους Ϛ νδ' · ὅταν ἔφυ Γ ὁ δεσποτης κυρὸς θε τρ(;) καὶ ἀπο Γ εἰς τὴν Σηλυβρίαν καὶ πάλιν ἐπανήλθεν ὧδε (f. 205v).Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 6
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 313- 314. PLP 16174.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αποκάλυψις
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος Λεοντάρης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣηλυβρία
ΙδιότηςΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματααρχιερεύς, υπουργός Μακάριος
ΜονήΜονή αγίας Μαρίνης Σηλυβρίας
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία