Σημείωμα #3121

Αύξων Αριθμός3121
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1446
ΣημείωμαΔημήτριος ὁ Κυκανδήλης ἔγραψε (f. 223).
Κώδικας ΧρονολογίαVindob. Philos. 37
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 175.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος Κυκανδήλης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία