Σημείωμα #3127

Αύξων Αριθμός3127
Σημείωμα Χρονολογία1447/ 1500
Σημείωμα+ δόξα ἰ<ησο>ῦ τῶ χ<ριστ>ῷ καὶ θ<ε>ῷ μου +
γεωργίου τοῦ βάλλα ἔστι τοῦτο τὸ βιβλίον (f. 142r).
Κώδικας ΧρονολογίαMediol. Ambros. 480
Εκδόσεις ΣημειώματοςMartini - Bassi, Ambrosian, Ι, σ. 574. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 70- 71.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Βάλλας;
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουναι
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία