Σημείωμα #3128

Αύξων Αριθμός3128
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1447/ 1448
ΣημείωμαΛαβὼν σοῦ τὰ ἕτοιμα (τὸ ἔτιμα Cod.), ὦ Θεοῦ θύτα, || μνείαν ποιοῦ τοῦ γεγραφότος ταῦτα Ϛ νϚ' (f. 171v).
Κώδικας ΧρονολογίαVindob. Jurid.
Εκδόσεις ΣημειώματοςHunger, σ. 27- 28.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝόμιμον κατά στοιχεῖον. Ματθαίου Βλαστάρη, Σύνταγμα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία