Σημείωμα #3140

Αύξων Αριθμός3140
Σημείωμα Χρονολογία1 ᾿Ιουνίου 1451
Σημείωμα+ ἤρξατο τοῦ διδάσκεσθαι τὸ παρὸν βιβλίον τοῦ εὐριπίδ(ου) ὁ θεόδωρος τῆ α- η τοῦ ἰουν(ίου) τρέχοντος ἔτους, Ϛ-οῦ, -οῦ, νθ-ου' · ἰν(δικτιῶνο)ς ιδ- ης (f. 4r).

Κώδικας ΧρονολογίαVat. Urb. 142 (14ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Euripides, σ. 194.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐριπίδης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία