Σημείωμα #3141

Αύξων Αριθμός3141
Σημείωμα ΧρονολογίαΑὔγουστος 1451
Σημείωμαα) Εἴληφε τέρμα τὸ παρὸν Τριῴδιον καὶ πεντηκοστάριον διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ εὐτελοῦς Γεωργίου ἱεραίως καὶ προτοκατιχιτοῦ τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας καὶ ἀχρείου τοῦ καβαζήτου ἐκ τῆς κο λο νι ας (= Κολωνίας) κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστον τῆς ιε' ᾿Ινδ. ιδ' ἔτους Ϛ νθ'. ᾿Α
᾿Αμήν. Σῶτερ Θεὲ πάντων (f. 415).
β) ᾿Ετελειώθη τῶ παρῶν Τριώδιον καὶ Πεντικωνστάριον διὰ χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἁμαθεστάτου ἱερέος Γεωργίου τάχα καὶ προτοκατιχειτοῦ τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας ἔτους Ϛ ξ .

Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 45
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 286.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤριώδιον. Πεντηκοστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος και Καβαζήτης (;)
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΚολωνία
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚολωνία
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναόςαγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚαβαζήτης (;)
Ηλικία