Σημείωμα #3145

Αύξων Αριθμός3145
Σημείωμα Χρονολογία14 Μαρτίου 1453
Σημείωμα+++ αυνγ μαρτ. ιδ'. Εκ τῆς τοῦ Δανιὴλ ὁράσεως, περὶ τῆς Κωνσταντινουπόλεως (f. 122).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 415 (14ου- 15ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςFeron- Battaglini, Cod. Ottob., σ. 226.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αναστασίου Σιναΐτου, ῾Ομιλία. Παντολέοντος διακόνου, ᾿Εγκώμιον εἰς τόν ἀρχάγγελον Μιχαὴλ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔανιήλ
Ηλικία