Σημείωμα #3159

Αύξων Αριθμός3159
Σημείωμα Χρονολογία10 Νοεμβρίου 1458
ΣημείωμαΠαραπομπή στίς 12 Αὐγούστου 1431
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. V. ΙΙΙ. 2
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzs, Asie Mineure, σ. 38- 39.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ;
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία