Σημείωμα #3160

Αύξων Αριθμός3160
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάϊος 1411
Σημείωμα+ ἐτελειώθη ἐν Μοσχοβίω τῆς ῾Ρωσίας ἐν ἔτει Ϛ ιθ ω ιν ος δ', μηνὶ μαίω + (f. 175v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 717
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Cod. Vat., ΙΙΙ, σ. 216.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜόσχα, Ρωσία
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία