Σημείωμα #3166

Αύξων Αριθμός3166
Σημείωμα Χρονολογία25 Σεπτεμβρίου 1460
Σημείωμα.... + Μη(νὶ) σεπτ(εμ)β(ρίω) κε. ἔτους αυξ Χ(ριστο)ῦ, ἐβασίλευσεν ὁ ρε τζάκ τὴν κύπρ(ον)· — (f. 317 r- v).
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 1204
Εκδόσεις ΣημειώματοςΝαουμίδου, Παλαιογραφικά, σ. 383 - 385.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚύπρος
ΙδιότηςΗΓΕΜΩΝ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία