Σημείωμα #3170

Αύξων Αριθμός3170
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1460
Σημείωμακενό
Κώδικας ΧρονολογίαLondon, Brit. Mus. Addit. 16398
Εκδόσεις ΣημειώματοςRichard, Brit. Mus., σ. 25.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον Δεκεμβρίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ;
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία