Σημείωμα #3171

Αύξων Αριθμός3171
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1461
Σημείωμα+ Μιχαῆλος ᾿Αποστόλης Βυζάντιος, μετὰ τὴν τοῦ Βυζαντίου τῆς αὐ|τοῦ π(ατ)ρίδος ἅλωσιν, ὀκτὼ ἔτεσιν ὕστερον ἐς αὐτὸ ἐπανελθὼν, καὶ | αὖθις πενία συζῶν, μισθῶ ἐξέγραψεν· — (f. 230r).


(Για τον Βυζάντιο έχουμε σημειώματα και στον 15ο Α)
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Urb. 91 (ἔτ. 1461)
Εκδόσεις ΣημειώματοςFollieri, Cod. Vat., σ. 88.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘουκυδίδης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλος Αποστόλης Βυζάντιος
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΒυζάντιο
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταάλωση Κωνσταντινούπολης
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία