Σημείωμα #3179

Αύξων Αριθμός3179
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1463
ΣημείωμαΔέδωκα τὸ παρὸν ὥσπερ δανικὸν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Τιμίου Προδρόμου τῆς Πέτρας, ἵνα ἀναγινώσκωσι μνήμας ἁγίων ἐν ἔτει Ϛ οα' ᾿Ινδ. ια' .
Τὸ παρὸν βιβλίον ἐστὶ τοῦ μεγάλου δουκὸς ἀπὸ τῆ σηλύβρια (f. 158).
Τὸ παρὸν βιβλίον ἔστι τοῦ μεγάλου Δουκὸς ἀπὸ τὴν Σηλυβρίαν καὶ δέδωκε τοῦτο ἐν τῇ μονῇ τοῦ τιμίου Προδρόμου, ἵνα ἀναγινώσκωσι τὰς μνήμας τῶν ἁγίων. ῞Οταν δὲ ἔλθῃ τὸ ἔτος τοῦ Θεοῦ ἐν ὅλῃ τῇ κτίση πάλιν νὰ ἐπιστρέψῃ ἡ βίβλος ὁμοῦ καὶ τὰ ἕτερα ἐν τῇ μονῇ τῆς Σηλυβρίας ἤτοι τοῦ Μ. Δουκὸς (f. 70).
Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκης, Μ. Παναγίας 48
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, σ. 290- 291.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον Σεπτεμβρίου - Φεβρουαρίου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣηλυβρία, Ιορδανία
Ιδιότης
Πολιτικά ΑξιώματαΔούκας Σηλυβρίας
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Προδρόμου, Ιορδανία
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΔωρεά/ δανεισμός
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία