Σημείωμα #3180

Αύξων Αριθμός3180
Σημείωμα Χρονολογία29 Σεπτεμβρίου 1463
Σημείωμα῾Ο δὲ γε ἀνακαινισμὸς τῆς παρούσης νῦν βίβλου ἐγεγόνη διὰ χειρὸς ἐμοῦ · τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἀμαθοῦς Νικολάου υἱοῦ παπᾶ Μιχαὴλ τοῦ ῾Αγιομνήτη ἐν τῷ Ϛ οα' καὶ οἱ ἀναγινώσκοντες εὔχεσθαί μοι δυσσωπῶ διὰ τὸν Κύριον ἔρρωσθαι - διὰ συνδρωμεῖς καὶ ἐξόδους κυροῦ ᾿Ιαννούλη τοῦ Στανίσα · ἐν μηνὶ σεπτεμβρίῳ κθ' εἰς τοὺς αυξγ' (f. 247r).

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. ᾿Εθν. Βιβλ. 209
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Αθηναῖοι, σ. 23- 25.Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 339, Α.2.352. PLP 246 , 20466
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠράξεις ᾿Αποστόλων καὶ ᾿Επιστολαί Παύλου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΝικόλαος Αγιομνήτης (Νικηφόρος - βλ. PLP)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως(Εύβοια - βλ. 15ος αρ. 2459 και ? (21η
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουανακαίνιση
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμοιερεύς Μιχαήλ, πατέρας Νικολάου.
Ηλικία