Σημείωμα #3191

Αύξων Αριθμός3191
Σημείωμα Χρονολογία29 Μαΐου 1466 (; )
Σημείωμαἰνδ(ικτιῶνος) ιδ' μαίῳ κθ' ἡμέρα ε' (f. 10r).
Κώδικας ΧρονολογίαVindob.
Εκδόσεις ΣημειώματοςHunger, Katalog, σ. 197.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλης
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία