Σημείωμα #3192

Αύξων Αριθμός3192
Σημείωμα Χρονολογία12 ᾿Ιρουνίου 1466
Σημείωμα᾿Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ Γεωργίου ἐλαχίστου ἱερέως τοῦ Τζαγγαροπούλου· εἰς αυξϚ' εἰς τὸν μὴν τὸν ἰούνιον εἰς τὰς ιβ' αὐτοῦ.
Κώδικας Χρονολογία 390 (1645) [ἔτ. 1466]
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic, Opisanie 1, σ. 215.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΚύριλλος ᾿Αλεξανδρείας. ᾿Αθανάσιος ᾿Αλεξανδρείας
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεώργιος Τζαγκαρόπουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΚΛΗΡΙΚΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία