Σημείωμα #3286

Αύξων Αριθμός3286
Σημείωμα Χρονολογία᾿Ιούνιος 1488
Σημείωμαβαρνάβας ἁμαρτωλὸς τάχα δὲ καὶ ρακενδύτης
γράφω τὸ πῶς εἰς στ  στ' ἤμουν εἰς τὸν πρόδρ(ομον) εἰς τὴν αἴγυπτον. μητρὶς μοναχ(ῶν) . ἐγράφι ἐν μηνὶ ἰουνίου.(ὺ. 134v).

Κώδικας Χρονολογία᾿Αλεξάνδρεια, Πατριαρχική Βιβλιοθήκη 91 [2146.435]
Εκδόσεις ΣημειώματοςΜοσχονᾶ, ᾿Αλεξάνδρεια, σ. 66.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤριώδιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒαρνάβας
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΑίγυπτος
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Αιγύπτου)
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία