Σημείωμα #3287

Αύξων Αριθμός3287
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1488
Σημείωμα+ ἠγοράσθη τὸν βιβλίον μη' μιλλιαρήσια ἔτει Ϛ  Ϛ' ἰνδ. Ϛ (f. 73).
Κώδικας ΧρονολογίαScorial 521
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός ΧειρογράφουΑΓΟΡΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία