Σημείωμα #3319

Αύξων Αριθμός3319
Σημείωμα Χρονολογίαβ' ἥμισυ 15ου αἰ.
ΣημείωμαΔημητρίου Ραοὺλ τοῦ Καβάκη, σπαρτϊάτου καὶ βυζαντίου · καὶ καθόσον χρεῖ ἔπεσθαι (sic) τοῖς καθεστικόσι (sic) δογμασι, λατΐνος (f. 180).

Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 188
Εκδόσεις ΣημειώματοςFeron - Battaglini, Cod. Ottob., σ. 107.Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 102.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αριστοτέλης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΔημήτριος Ραούλ Καβάκης
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΣπαρτιάτης και Βυζάντιος
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣπάρτη, Βυζάντιο
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΛατίνος (στο δόγμα)
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία