Σημείωμα #3320

Αύξων Αριθμός3320
Σημείωμα ΧρονολογίαΤέλους 15ου αἰ.
ΣημείωμαΤοῦτο τὸ βιβλίον ἐστιν ἐμοῦ ἐμανουὴλ καβάκες τοῦ ράλη.

Κώδικας Χρονολογία Vat. 1378
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Λακεδ. βιβλ., σ. 342.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΕμμανουήλ Καβάκης του Ράλη
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΡάλης Καβάκης, πατέρας του Εμμανουήλ
Ηλικία