Σημείωμα #3367

Αύξων Αριθμός3367
Σημείωμα Χρονολογία17 ᾿Ιουνίου 1481
Σημείωμαμετεγράφησαν τὰ παρόντα ἠθικὰ νικομάχεια · χιλιοστῶ · τετρακοσιοστῶ · ὀγδηκοστῶ πρώτω · ἐνενετία · ἰουνίω ιζ η (f. 96r).
Κώδικας ΧρονολογίαMediol. Ambros. 448 (Η 113 sup.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςMartini - Bassi, Ambrosiana Ι, σ. 540.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αριστοτέλης. Πλούταρχος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΒενετία (Ιταλία)
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία