Σημείωμα #3368

Αύξων Αριθμός3368
Σημείωμα Χρονολογίαἔτ. 1481/ 1482
ΣημείωμαΤριῴδιον τοῦ τιμίου ἐνδόξου προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου γραφήσα δὲ τὴν ἐν τι νίσω τῆς Σωζοπόλεως ἔτει Ϛ  ᾿Ησαΐας ἱερομόναχος.
Κώδικας ΧρονολογίαΚωνσταντινούπολη, Χάλκη, Μονῆς Παναγίας 40 (ἔτ. 1481/ 1482)
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αθηναγόρα, Χάλκη, ΕΕΒΣ 10 (1933), σ. 281.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΗσαΐας
Τόπος Καταγωγής Γραφέωςνήσος Σωζοπόλεως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣωζόπολη
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία