Σημείωμα #3443

Αύξων Αριθμός3443
Σημείωμα Χρονολογία1483-1542
Σημείωμα" βιβλίον τοῦτο τοῦ γασπάρος κονταρίνου" (f. 1)


Κώδικας ΧρονολογίαVenet., Append. Class. ΧΙ 31. 1354
Εκδόσεις ΣημειώματοςVogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 288, Mioni, Bibl. D. Marci ΙΙΙ, σ. 157. PLP16991.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΦίλωνος εκκλησιαστική κατ᾿ εκλογήν χρονιαία ακολουθία και ερωτήματα γραμματικής τέχνης.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΓάσπαρ Κονταρίνος
Ηλικία