Σημείωμα #3532

Αύξων Αριθμός3532
Σημείωμα Χρονολογία24 Ιουλίου 1291
Σημείωμα"… με καί εὐχεσθέ μοι (διά τόν) Κύριον. Ἐτελειώθη δέ ἐνέτους (,ςψϟθ´, (ἰνδ.) δ´, μηνί ἰουλίῳ κδ´, ἡμέρᾳ τρίτῃ "
Κώδικας Χρονολογία Paris. Bibl. Nat. 118 [Colbert. 6228–6229] (έτ. 1291)
Εκδόσεις Σημειώματος Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 13. Omont. Inv. sommaire Ι, σ. 14. Omont. Inv. sommaire Ι, σ. LIV. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική ΙΙ, σ. 728. Vogel – Gardthausen, Schreiber, σ. 388. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 148. PLP 23084
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ Παπαδόπουλος-Κεραμεύς συμπληρώνει: "διά χειρός Πέτρου μοναχού ἐντός τοῦ Ἁγίου Τάφου"
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία