Σημείωμα #3534

Αύξων Αριθμός3534
Σημείωμα Χρονολογίαετών 1203-1204
Σημείωμα"Ἀλέξιος ὁ υἱός (ὁ υιός) κυρίου Ἰσαακίου χρόνον ἥμισυν, καθ᾽ὅν χρόνον καί τό μονοφυσιτῶν λατίνων γένος καθ᾽ἡμῶν ἐπεφήνε(ι) καί τήν βασιλεύουσαν τῶν πόλεων κατεσκύλευσε καί πολλά ἔχθιστα καί θεομησῆ ἔν τε τῇ Ἅγίᾳ Σοφίᾳ καί εἰς τούς λοιπούς ἁγίους ναούς τούς ἔνδον Κωνσταντινουπόλεως παρ᾽αὐτῶν ἐτελέσθησαν" (f. 279v)
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 482
Εκδόσεις ΣημειώματοςAerts, Un inédit, σ. 12. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 189.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
Ιδιότηςαυτοκράτορες Αλέξιος Γ´ Άγγελος (1195-1203), Ισαάκιος Β´Άγγελος (1156-1204), Αλέξιος Δ´ Άγγελος (
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
ΝαόςΑγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΓεγονότα βασιλείας Αλεξίου Γ´, Ισσακίου Β´και Αλεξίου Δ´. Άλωση Κωνσταντινούπολης 1204.
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΛατίνοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια"Στο σημείωμα προτάσσονται τα ακόλουθα: " Ὁ Ἄγγελος κύριος Ἰσαάκιος χρόνους θ´, μῆνας ζ´, ὅστις καί ἐτυφλώθη παρά τοῦ ἰδίου αὐταδέλφου κυρίου Ἀλεξίου. Ὁ αὐτάδελφος αὐτοῦ κύριος Ἀλέξιος (ὁ ὑιός) χρόνους ι´, ὑπεξέστη δέ ἑκών καταλείψας τήν βασιλείαν τῷ ἀνεψίῳ αὐτοῦ κυρίῳ Ἀλεξίῳ".
Όνομα, ΕπώνυμοΑλέξιος Γ´ Άγγελος, Ισαάκιος Β´ Άγγελος, Αλέξιος Δ´ Ἀγγελος
Ηλικία