Σημείωμα #40

Αύξων Αριθμός40
Σημείωμα Χρονολογία30 Σεπτεμβρίου 961
Σημείωμα+ ᾿Ετελειώθ(η) ἡ βιβλ(ος) αὕτη μη(νι) σεπτε(μβριῳ) λ ἰνδ(ικτιωνος) ε ἔτ(ους) Ϛυο· ἔγράφη δὲ χειρὶ βασιλείου καλλιγράφου μο(να)χ(ου) βασιλ(ειῳ) (πρωτο)σπαθ(αριῳ) κ(αὶ) κουράτορι τοῦ πανευφ(η)μ(ου) π(αρα)κοιμω(μενου) τοῦ κυ(ριου) βασιλ(ειου) +
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ross. 169 (5 [VIIΙ 108]
Εκδόσεις ΣημειώματοςBick, Die Schreiber, σ. 18. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 132.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒασίλειος (μοναχός)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματαπρωτοσπαθάριος, κουράτωρ του παρακοιμωμένου Βασιλείου
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματακαλλιγράφος
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΒασίλειος
Ηλικία