Σημείωμα #41

Αύξων Αριθμός41
Σημείωμα Χρονολογία18 Απριλίου 962
Σημείωμα+ ᾿Εγράφη ἡ βίβλος αὕτη Παύλῳ τῷ εὐλαβεστάτῳ μο(να)χ(ῷ) κ(αὶ) ἡγουμέ(νῳ) λαύρας τοῦ ...........χειρὶ ῾Ιλ(αρί)ωνος μο(να)χ(οῦ) κ(αὶ) ἡγουμ(ένου) λαύρας τοῦ Κα.....μηνὶ ἀπρι(λίω) ιη', ἰνδ(ικτιῶνος) ε', ἔτους Ϛυο +.

Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 136
Εκδόσεις ΣημειώματοςΚομίνης, Πίνακες, σ. 2-3. Lake, Dated Mss., τ. Ι, σ. 14. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, σ. 716. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 132.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙλαρίων
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, ηγούμενος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΛαύρα αγίου Σάβα, Λαύρα Καλάμωνος
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάευλαβέστατος
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ Παπαδόπουλος- Κεραμέας το εκδίδει διαφορετικά: " ᾿Εγράφη ἡ βίβλος αὕτη Παύλῳ τῷ εὐλαβεστάτῳ μοναχῷ καὶ ἡγουμένῳ λαύρας τοῦ (ἁγίου Σάβα διὰ χειρὸς) ῾Ιλ(αρί)ωνος μοναχοῦ καὶ ἡγουμένου λαύρας τοῦ Κα(λαμῶνος) μηνὶ ἀπριλίῳ ιη', ἱνδικτιῶνος ε', ἔτους ,ςυο'".
Όνομα, ΕπώνυμοΠαύλος, Ιλαρίων
Ηλικία