Σημείωμα #469

Αύξων Αριθμός469
Σημείωμα Χρονολογία12ου αι. (; )
ΣημείωμαΤὸ βιβλίον τοῦτο κτῆμα ἐστὶ τοῦ τιμιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρ. Λουκᾶ καὶ κουβουκλαρίου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ῾Οδηγητρίας.
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Ψ- ΙΙ-12
Εκδόσεις Σημειώματος
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασιλείου καὶ Γρηγορίου Νύσσης. ῎Εργα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛουκάς;
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματακουβουκλάριος
Μονήμονή Θεοτόκου Οδηγήτριας
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία