Σημείωμα #471

Αύξων Αριθμός471
Σημείωμα Χρονολογία12ου αἰ.
ΣημείωμαΒίβλος ὑπάρχων Πανδέκτης κεκλημένη | πᾶσαν νόσον ψυχικὴν καὶ ἅπαν πάθος | ἔχω δὲ καὶ ἔνπλαστρα καὶ θεραπείας. | ἔγκυψον οὖν ἄνθρωπε καὶ εἴπερ ἔχεις | τραύματα ἤ μώλωπας ἤ ἄλλο πάθος, | έχεις δὲ πάντως ἐπείπερ εἷς γήϊνος, | μέτελθε τὸν πίνακα καὶ τοῦτ᾿ εὑρίσεις. | βαδισόν τε τακτικῶς καὶ καταντήσεις | τὸ τοῦ πάθους σου ἐπιτήδειον ἄκος. | τούτου δὲ τυχὼν τῇ κτησαμένη μ᾿ εὔχου | Εὐδοκίᾳ μοναχῇ καὶ Στρατηγίσσῃ.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 627
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 123.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠανδέκτης
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΕυδοκία Στρατήγισσα
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
ΙδιότηςΜΟΝΑΧΟΣ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλιαγράφει "ιατρικά" βοηθήματα;
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία