Σημείωμα #474

Αύξων Αριθμός474
Σημείωμα Χρονολογία12ου αι.
Σημείωμα[*] ᾿Ετελειώθ(η) τὸ παρὸν τέτραδον διὰ χειρὸς Γρηγορίου ἁμαρτωλοῦ (f. 1v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 762
Εκδόσεις Σημειώματος᾿Αρκαδίου Βατοπεδινοῦ- Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 150.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓρηγόριος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία