Σημείωμα #475

Αύξων Αριθμός475
Σημείωμα Χρονολογία11ος αιώνας
Σημείωμα+Κ(ύρι)ε βοήθ(ει) τω σω δουλω Βασιλειὥ (πρω)τ(ο)σπαθ(α)ρ(ίω) καὶ β(ασιλικῶ) νοτ(α)ρ(ίω) τησ σακέλ(λης) το Αμπαρατό + (f. 167r)Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ.1. Αρχές 10ου αιώνα
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδόπουλος Κεραμέας, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. Ι, σ.2.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠανηγυρικόν τοῦ μηνός Φεβρουαρίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒασίλειος Αμπαρατός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματαπρωτοσπαθάριος, βασιλικός νοτάριος της σακέλλης
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ γραφικός χαρακτήρας του τεύχους ανήκει σε δύο ανορθόγραφους καλλιγράφους που συνεργάσθηκαν απο κοινού στις αρχές του 10ου αιώνος. Ο δεύτερος γραφικός χαρακτήρας ξεκινά από το f.144. Η ίδια άνωθεν υπογραφή υπάρχει σε συντομότερη μορφή και στο f.136v. Στην ώα του f.104r υπάρχει δέηση του 13ου αιώνα υπέρ κάποιου Ιωάννου, που, με βάση τον εκδότη, πιθανόν να πρόκειται για τον αφιερώσαντα τον παρόντα κώδικα στη μονή του αββά Γερασίμου, όπου ανήκε το τεύχος τότε.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία