Σημείωμα #500

Αύξων Αριθμός500
Σημείωμα Χρονολογία
Σημείωμα῾Ο πάντα κόσμον τῷ λόγῳ κτίσας πάλιν/ καὶ νῦν δὲ σώζων ὡς φιλάνθρωπος φύσει/ τῇ σωστικῇ σου, δέσποτα, προμηθείᾳ / σύμπραττε τῷ γράψαντι καὶ κακτημένῳ· / ἐν σοὶ γὰρ ἔστιν ἡ βροτῶν σωτηρία. / Δαυιτικὴ πέφυκα δέλτος ἆσμάτων, / φέρουσα τῷ γράψαντι φέρτατον κλέος, / θεόγραφον χάριν δὲ τῷ κεκτημένῳ/ καὶ μανθάνουσιν εὐκλεᾶ τὴν καρδίαν / καὶ τοῖς βλέπουσιν ἐνθεεστάτους νόας, / ψάλλουσ δ᾿ ᾆσμα πνεύματος χορηγίαν. (f. 13r- 14r)


Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 53. 1053-4.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. Ι, σ. 131.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιάφορα
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ εκδότης διόρθωσε τα ορθογραφικά σφάλματα του ιαμβείου. Το χειρόγραφο κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη, όπου και η μονή του Εφόρου. Στο f. 16v του χειρογράφου υπάρχει παντάστιχη ιβηρική σημείωση. Στο f. 15 σημειώθηκαν 18 κύκλοι που περιέχουν Πασχάλια από τα έτη ,ςχογ´- ,ςχπθ´.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία