Σημείωμα #533

Αύξων Αριθμός533
Σημείωμα Χρονολογία1073
Σημείωμα" + ᾿Ετελειώθ(η) ἡ βίβλος αὕτ(η) ἰνδι. ια' ἔτους ,ςφπα· οἱ ἀναγιν(ώσκοντες) εὔχ(εσ)θε τὸν γράψ(αντα)+ " (f. 91v)

Κώδικας ΧρονολογίαΙεροσολύμων, Βιβλ. Ελλ. Πατρ., αρ. 45. Έτος 1073.
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου- Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. IV, σ. 62.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυγγραφές αββά Δωροθέου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία