Σημείωμα #551

Αύξων Αριθμός551
Σημείωμα Χρονολογία 1199/ 1200
Σημείωμαε.ρ...η ἔτει σψη ( ἐγράφη ἔτει σψη') (στο τέλος της τελευταίας επιστολής του αποστόλου Παύλου).
Κώδικας ΧρονολογίαLinköping, Stiftsbibliothek, Theol. 14 (έτ. 1199/ 1200)
Εκδόσεις Σημειώματος Graux, Notices, σ. 76. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 1.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠράξεις τῶν ᾿Αποστόλων, Καθολικαί ἐπιστολαί, ᾿Επιστολαί ἀποστόλου Παύλου
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία