Σημείωμα #552

Αύξων Αριθμός552
Σημείωμα Χρονολογία 1199 / 1200
Σημείωμα᾿Εγράφη τό παρόν ἐν ἔτει στψη' ἀπό κτ. κ.
Κώδικας ΧρονολογίαΣέρρες, Μονῆς Προδρόμου Γ 10 (έτ. 1199/ 1200)
Εκδόσεις Σημειώματος Γερμανοῦ (Στρινοπούλου), Κατάλογος 3, σ. 722. Βασικύρου, Μονή Προδρόμου, σ. 99. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 100 (Δαυίδ ὁ Μεγγλαβοίτος). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 1.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα Εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία