Σημείωμα #565

Αύξων Αριθμός565
Σημείωμα Χρονολογία28 Ιουνίου 1203
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Εὐτύχιος (μον)αχ(ός) ὁ Καινᾶς,
(ἰνδικτιῶνος) ια', ἔτους Ϛψια', ἡμέρᾳ ζ' (f. 246v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDarrouzès, Paris, 1588, σ. 52. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 5-6.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος μοναχού Ευτυχίου Καινά
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΕυτύχιος Καινάς
Ηλικία