Σημείωμα #564

Αύξων Αριθμός564
Σημείωμα Χρονολογία 1202/ 1203
Σημείωματοῦ ἔτ. Ϛψια' (f. 318).
Κώδικας ΧρονολογίαMosq. Hist. Mus. 50 [212/CCXIII] (12ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςVladimir, Opisanie, σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 5.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία