Σημείωμα #568

Αύξων Αριθμός568
Σημείωμα ΧρονολογίαΙούνιος 1203
ΣημείωμαΤῶ συντελεστῆ τῶν καλῶν θ(ε)ῶ χάρις+ / ᾿Ετελειώθη τό παρόν βιβλίον χειρί Μι/χαήλ ἀμαρτωλοῦ ἰερέως καί νομικ(οῦ) τοῦ Γαζῆ · μη(νί) ἰουνίω ἱν(δικτιῶνος) Ϛ' ἔτους / Ϛψια · ἐπί τῆς βασιλείας τῶν φι/ λοχρίστων βασιλέων ἡμῶν, ᾿Αλε/ξίου καί Εὐφροσύνης · οἱ ἀναγινώσ// κοντες δέ τοῦτο εὔχεσθαί μοι τῶ / ἁμαρτωλῶ, καί πανβεβήλω, καί χω/ρικῶ διά τόν κ(ύριο)ν· ἁμήν γένοιτο κ(ύρι)ε· (f. 75v - 76r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1694 (έτ. 1203)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 19. Giannelli-Canart, Cod. Vat., σ. 20. Franchi de' Cavalieri - Lietzmann, Specimina, σ. ΧΙΙΙ. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 275. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 265. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 6. Της Ίδιας, Σημειώματα, σ. 156.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ολυμπιοδώρου διακόνου ᾿Αλεξανδρέως σχόλια εἰς τὸν ᾿Εκκλησιαστήν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλ Γαζής
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςαυτοκράτωρ Αλέξιος Γ´Άγγελος, αυγούστα Ευφροσύνη
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαιερεύς, νομικός
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη, έπαινος (φιλόχριστος)
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑλέξιος Γ´ Άγγελος, Ευφροσύνη Δούκαινα Καματερίνα, Μιχαήλ Γαζής
Ηλικία