Σημείωμα #569

Αύξων Αριθμός569
Σημείωμα Χρονολογία12 Απριλίου 1204
Σημείωμαμηνί ἀπριλλίῳ ιβ' ἡμέρᾳ δευτέρᾳ τῆς τῶν βαΐων ἑβδομάδος ἔτει Ϛψιβ' καί ἰνδικτ. ζ', κατεσχέθη ἡ ἁγία κωνσταντινούπολις παρά τῶν λατίνων (f. 3v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 202 ή 227 (Απρίλιος 1232 ή 1234)
Εκδόσεις Σημειώματος Benesevic', Εἰδήσεις, σ. 6. Αρκαδίου Βατοπεδινού - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 49 (Βατοπεδίου 227). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 7.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης Ζωναρᾶς
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταάλωση Κωνσταντινούπολης
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΛατίνοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία