Σημείωμα #570

Αύξων Αριθμός570
Σημείωμα Χρονολογία12 Απριλίου 1204
ΣημείωμαΣημ. ὅτι ἐν ἔτει ἀπό κτίσεως κόσμου Ϛψιβ'. μηνός ἀπρ(ι)λλ(ίου) ιβ'. ἡμέρα δευτέρα. / τεσσαρακοστῆ μεγίστη. ἕκτη ἑβδομάδι τῶν νηστειῶν, ἑάλω ὑπό λατίνων, / ἡ κωνσταντινόπολις· (f. 104r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 163 [olim 715] 13ου αί.
Εκδόσεις ΣημειώματοςMercati - de ' Cavalieri, Cod.Vat., σ. 187. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 7.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ανωνύμου Χρονικόν, Κωνσταντίνου Μαννασῆ Σύνοψις Χρονική κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΚωνσταντινούπολη
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταάλωση Κωνσταντινούπολης
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΛατίνοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία