Σημείωμα #588

Αύξων Αριθμός588
Σημείωμα Χρονολογία1207/ 1208
Σημείωμαινδ(ικτιῶνος) ... ἔτους ϚψιϚ' (f. 3v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1636 (έτ. 1064)
Εκδόσεις Σημειώματος Giannelli, Cod. Vat., σ. 339. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 12.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠανηγυρικόν ἰταλο- ελληνικόν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση (βλ. Σχόλια)
ΣχόλιαΣτο ίδιο φύλλο υπάρχει το σημείωμα: " +ἐγεννήθ(η) ὁ ἐμός υιος Βονηφάτιος · ἐν μη(νί) ιουλ(ίῳ)· κ´· ᾽ἐν ἡμέρ(ᾳ) κυριακ(ή)· ὤρ(ᾳ) β´ινδ(ικτιῶνος) ς´· ἔτους ςψ…" 
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία