Σημείωμα #595

Αύξων Αριθμός595
Σημείωμα Χρονολογία 1211 / 1212
Σημείωματά τέσσαρα Εὐαγγέλια γεγραμμένα ἔτει Ϛψκ'
Κώδικας ΧρονολογίαΣέρρες, Μονῆς ᾿Ιωάννου τοῦ Προδρόμου 3 (ἀρ. 64)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαγεωργίου, Σέρραι, σ. 320. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 14.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα Εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία