Σημείωμα #596

Αύξων Αριθμός596
Σημείωμα Χρονολογία13 Δεκεμβρίου 1212
ΣημείωμαΜηνί Δεκεμβρίου ιγ' ἡμέρᾳ ε' ἰνδ. α' ἐν ἔτει Ϛψκα' ἐκοιμήθη ὁ εὐσεβέστατος μέγας Κομνηνός κύριος Δαβίδ, ὁ διά τοῦ θείου καί ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθείς Δανιήλ μοναχός (f. 294r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 760 (11ου αἰ.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΧρυσάνθου, ᾿Εκκλ. Τραπεζοῦντος, σ. 355. Αρκαδίου Βατοπεδινου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 149. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 15.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, ηγεμών
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταθάνατος Δαβίδ Μεγαλοκομνηνού
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΔαβίδ Μέγας Κομνηνός
Ηλικία