Σημείωμα #606

Αύξων Αριθμός606
Σημείωμα ΧρονολογίαΑύγουστος 1214
ΣημείωμαΕκοιμήθη ἡ δούλη τοῦ θεοῦ μαρία ἡ ερκουλ... μηνί αὐγούστω ... ὥρα ζ' ἰνδικτ. α' ἔτους Ϛψκβ' . Εὔχεσθε ὑπέρ αὐτῆς διά τόν κύριον (f. 485v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 4 (11ου - 12ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Feron - Bataglini, Cod. Ottob., σ. 9. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 18.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου Ναζιανζηνοῦ Λόγοι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜαρία
Ηλικία